Obchodní podmínky a reklamační řád

Provozovatel internetového obchodu www.itsskin.cz:

 • KoKo DaMi s.r.o.
 • Železná 493/20
 • 110 00 Praha 1, Česká republika
 • IČ: 24779521
 • DIČ: CZ24779521
Společnost vedena u Městského soudu v Praze. Spisová značka C 173605
(dále jako prodávájící)
 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.itsskin.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu volně k dispozici. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 

Úvodní ustanovení

 1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.itsskin.cz je společnost KoKo DaMi s.r.o., prodejce je plátcem DPH v České republice. Všechny ceny na internetových stránkách www.itsskin.cz jsou uvedeny včetně DPH. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady, ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2401015552/2010; IBAN: CZ2320100000002401015552, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate online platbou kartou, či ePlatbou
2. Všechny ceny jsou - pokud není uvedeno jinak - včetně nákladů na balení a DPH, bez poštovného a dopravy. Poštovné a dopravu nehradí zákazník u objednávek od 950,- Kč vč. DPH a výše, pokud není u výrobku či akce uvedeno jinak, a to po započtení všech případných slevových akcí.
3. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, na tento stav bude kupující upozorněn. V případě, že na skladě nebude veškeré objednané zboží, bude kupujícímu na základě předchozí domluvy (emailem, či telefonicky) zaslána pouze část, přičemž  za doslání zbylé části nebude fakturováno dopravné. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. V ojedinělých případech (velké rozměry, hmotnost) je využito specializovaných dopravců a dopravné je účtováno individuálně po dohodě s kupujícím. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží v sekci košík. Mimo Českou Republiku expedujeme zboží za uvedených podmínek výhradně na předplatbu na účet, dodání Českou poštou obyčejně, cena za tuto službu bude stanovena induviduálně v souladu s ceníkem České pošty. V případě jiných požadavků či vyšší váhy balíku se účtuje přirážka dle platného sazebníku České pošty.
4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Vpřípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případně online platby kartou, či e-platby následujte kroky, jenž Vás platbou provedou.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 

Prohlášení o EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.

Zrušení objednávky

 1. Zrušení závazné objednávky kupujícím, je možné v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Zrušení závazné objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. V případě, že tato situace nastane, kupující bude neprodleně kontaktován telefonicky či emailem a informován o situaci a bude mu nabídnut další postup.
 2. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a strany se nedohodnou na alternativní náhradě zboží či služeb, bude kupujícímu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Dle občanského zákoníku (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku) máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět zcela nepoškozené a nepoužité, včetně veškerého příslušenství, na níže uvedenou adresu s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (ne dobírkou) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
Adresa pro zasílání:    Dlužkova 100, Lužkovic, 763 11 Zlín
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy (dle čl. Odstoupení od kupní smlouvy) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, nebo porušil původní obal a takové zboží otevřel, či použil a z hygienických důvodů takové zboží není možné vrátit.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodavajícímu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do deseti (10) pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak.
 4. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí nám zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, budeme uplatňovat právo případnou vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení (dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku). Co se týká otevřených a použitých kosmetických produktů, tak jsou higienicky znehodnoceny a nehodí se již k další distribuci.
 
Reklamační Řád
Záruční doba
Na veškeré zobží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). Na veškeré zboží se však vztahuje záruka trvanlivosti minimálně 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, ovšem na neotevřený produkt. Po otevření zboží spotřebujte do 12-ti měsíců.
 
Převzetí zboží od dopravce, kontrola zásilky a důvody reklamace
Je-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.
Zásilku, která jeví známky poškození od dopravce, nepřebírejte!
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, (značné promáčknutí, protržení a jiné) je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující zásilku nesmí převzít. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta adektvátní sleva nebo dodán nový výrobek. V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu dopravci do dvou pracovních dnů po převzetí a zároveň v této lhůtě informovat e-mailem i prodávajícího.
Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího emailem nebo telefonicky. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození.  Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
Záruka se může vztahovat na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.
 
1. Úvodní ustanovení k reklamačnímu řádu
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 • vada vznikla v důsledku nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.
2. Uplatnění reklamace
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího.
V případě, že budete zakoupené zboží zasílat k reklamaci poštou, zašlete tuto zásilku na adresu: Dlužkova 100, Lužkovice, 763 11 Zlín.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 
3. Lhůta pro uplatnění práv
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
 
4. Vyřízení reklamace
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese zásobování a řešení reklamací (Dlužkova 100, Lužkovice, 763 11 Zlín). V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
Nároky, které může kupující uplatňovat jsou: dodání chybějícího zboží; dodáním náhradního zboží; přiměřenou slevu z kupní ceny; odstoupení od smlouvy.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit minimálně doklad o zaplacení a dodání zboží; a dané reklamované zboží.
Tyto náležitosti včetně průvodního dopisu (popisu reklamace), posílejte prosím na adresu:
Dlužkova 100, Lužkovice, 763 11 Zlín
Pro komunikaci mailem použijte adresu: info@itsskin.cz a uveďte číslo vaší objednávky.
Rádi bychom upozornili, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené, doporučujeme tedy zásilku pojistit a poslat doporučeně (nikoliv dobírkou).
 
5. Jakost při převzetí
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku:
zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
6. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 
7. Náklady reklamace a řešení sporů
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 
8. Smluvní záruka za jakost
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění nebo smlouva nestanoví něco jiného.
 
Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 17.07.2017